Avia & Ofer Wedding Promo 
Liron & Yaela Wedding Promo
 Yarden & Omri Wedding Promo 
  Chen & Jay Wedding Promo
Einav & Ram Wedding Promo
 Yotam & Yodfat Wedding Promo 
 Chen & Ori - Save the Date 
 Chen & Ori Wedding Promo
 Elinor & Doron Wedding Promo 
 Idit & Rotem: The Expectations
 Maya & Ron Wedding Promo

 © 2012 Eastside Studio   +972(0)524893488    sion@eastsidestudio.co.il